Κατασκευή Ενεργειακού Σχολειου – Νηπιαγωγείου Κλάσης Α

Μέσα στο 2020, με χρόνο αποπεράτωσης μόλις 30 ημερών, παραδώσαμε την κατασκευή ενεργειακού Σχολείου – Νηπιαγωγείου Κλάσης Α, στην περιοχή του Περάματος.

Το έργο ολοκληρώθηκε με απόλυτη συνέπεια τόσο στον χρόνο παράδοσης όσο και στον αρχικό σχεδιασμό. Η κατασκευή ακολουθεί όλες τις προδιαγρφές, με το σύστημα Thermo και Θερμοπρόσοψης.

Υλικά :

Κατα την κατασκευή χρησιμοποιήθηκαν:

Γυψοσανίδες και υλικά της Knauf
Σύνδεσμοι και βίδες της Rothoblaas
Κολέκτερ της εταιρείας Valsir
Ηλεκτρικά των εταιρειών Hagen και Legrand

 

Εσωτερικός Χώρος:

Ο εσωτερικός χώρος αποτελείται από δυο αίθουσες χωρητικότητας 30 ατόμων/έκαστη, τουαλέτες και γραφεία δασκάλων – διοίκησης.

Τα χρώματα και η διακόσμηση έχουν επιμεληθεί ώστε να προσδίδουν ηρεμία και ευχάρηστο κλίμα, το οποίο είναι απαραίτητο για την παραμονή των παιδιών στον χώρο.

 

Με γνώμονα τον άνθρωπο και δη τα παιδιά, εξασφαλίστηκε απολύτως η στατική ικανότητα και στερεότητα μη χάνοντας την αισθητική αρμονία που είναι τόσο σημαντική γενικότερα και ιδιαίτερα στην καθημερινή ζωή των παιδιών.