Παθητικό Σπίτι

  • Location :

Ένα “Παθητικό Σπίτι” (ή “PassiveHouse”) είναι ένας τύπος κτιρίου που σχεδιάζεται και κατασκευάζεται με τρόπο που μεγιστοποιεί την ενεργειακή απόδοση και μειώνει τις ενεργειακές απώλειες, χρησιμοποιώντας κυρίως φυσικές διαδικασίες και υλικά, χωρίς την ανάγκη ενεργητικών μηχανισμών όπως κλιματιστικά ή θερμαντικά συστήματα. Ουσιαστικά το παθητικό σπίτι παρέχει άνεση σε θερμικό επίπεδο όλο το χρόνο, διατηρώντας σταθερή θερμοκρασία σε όλους τους χώρους και εξαλείφοντας το πρόβλημα της υγρασίας. Αυτό το επιτυγχάνει με εξαιρετικά χαμηλή έως ανύπαρκτη κατανάλωση ενέργειας.

Πως λειτουργεί το παθητικό σπίτι και ποιές είναι οι βασικές αρχές του:

1. Θερμομόνωση: Σε παθητικά κτίρια, το κύριο χαρακτηριστικό είναι η ανώτατη μονωτική ικανότητα των τοίχων, της οροφής και των παραθύρων, προκειμένου να διατηρείται η θερμική άνεση. Η ιδανική μόνωση αποτρέπει την είσοδο της ζέστης το καλοκαίρι και διατηρεί τη θερμότητα τον χειμώνα.

2. Κουφώματα: Τα κουφώματα σε όλα τα συμβατικά κτίρια θεωρούνται το αδύναμο σημείο του κελύφους. Εξού και το γεγονός της τοποθέτησης των θερμαντικών σωμάτων (καλοριφέρ) δίπλα ή κάτω από τα κουφώματα στα συμβατικά κτίρια. Αυτό πλέον έχει αλλάξει, καθώς όλες οι βιομηχανίες κουφωμάτων (αλουμίνια, PVC, ξύλινα) διαθέτουν κορυφαία κουφώματα. Κουφώματα με συντελεστή θερμοπερατότητας μικρότερο από 1.0W/m2K, την ώρα που ένα συμβατικό κούφωμα αλουμινίου χωρίς θερμοδιακοπή, φυσικά, μεταφέρει τη θερμότητα με πολύ μεγαλύτερη ροή καθώς διαθέτει συντελεστή θερμοπερατότητας U περίπου 4.5 W/m2K ). Επιπλέον, το κούφωμα όχι απλά δεν είναι το αδύναμο σημείο του κελύφους, αλλά με σωστό αρχιτεκτονικό σχεδιασμό θα έχει θετικό ενεργειακό ισοζύγιο (κέρδη από τον ήλιο – απώλειες από μετάδοση). Αυτό επιτυγχάνεται μέσω ενός σωστά επιλεγμένου υαλοπίνακα, καθώς το κούφωμα είναι το στοιχείο του κτιρίου μέσω του οποίου εισέρχεται η ηλιακή ακτινοβολία, η οποία τον χειμώνα μπορεί να καλύψει σχεδόν όλες τις ανάγκες θέρμανσης (αντίστοιχα το καλοκαίρι οφείλουμε να σχεδιάσουμε σωστή σκίαση).

3. Θερμογέφυρες: Χρήση υλικών μεγάλης θερμικής αδράνειας, όπως πέτρα ή μπετόν, για τη διατήρηση και απελευθέρωση θερμότητας ανάλογα με τις ανάγκες.

4. Αεροστεγανότητα: Η ανεπάρκεια στην αεροστεγανότητα στα κτίρια ονομάζεται “ελλιπής αεροστεγανότητα”. Συνήθως, αυτά τα κενά υπάρχουν γύρω από τα κουφώματα, κάτω από τις εξωτερικές πόρτες ή σε άλλα σημεία όπου υπάρχουν διατρήσεις στον τοίχο. Στα Παθητικά Σπίτια, η αεροστεγανότητα είναι περίπου 10 φορές καλύτερη από τα συμβατικά κτίρια.

5.Μηχανικός αερισμός με ανάκτηση θερμότητας: Χρήση επαρκών παραθύρων με θερμικές επιδόσεις και σωστό προσανατολισμό για μέγιστη ηλιακή κερδοφορά τον χειμώνα και ελάχιστη το καλοκαίρι, με επαρκείς σκιάσεις για την προστασία από την υπερθέρμανση.

Αυτές οι αρχές συνδυάζονται για τη δημιουργία κτιρίων που είναι εξαιρετικά ενεργειακά αποδοτικά και περιβαλλοντικά φιλικά.