Αρθρογραφία

Μείνετε Ενημερωμένοι

Μελέτη Θέρμανσης

Αναλαμβάνουμε την μελέτη θέρμανσης της προκατασκευασμένης σας Κατοικίας.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Smart Home

Με την κατάλληλη τεχνολογία μετατρέπουμε την κατοικία σας σε Smart Home

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Γραπτή Εγγύηση Έργου

Διασφάλιση ποιότητας με γραπτή εγγύηση έργου.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός

Custom Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Επίβλεψη Έργου

Επίβλεψη έργου από τον Αρχιτέκτονα – Μηχανικό Χ. Καραγιαννάκη.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Έκδοση Οικοδομικής Άδειας

Αναλαμβάνουμε την έκδοση άδειας.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Έκδοση Δανείου

Αναλαμβάνουμε όλη την διαδικασία αίτησης και έγκρισης του τραπεζικού σας δανείου.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Εξοπλισμός Κατοικίας

Αναλαμβάνουμε τον πλήρη εξοπλισμό της προκατασκευασμένης σας Κατοικίας.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

3D & VR Παρουσίαση

Περιηγηθείτε στην καινούργια σας Κατοικία.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ