Image module

Σχεδιάζουμε & Υλοποιούμε Βιοκλιματικές Κατοικίες

Ως βιοκλιματικός σχεδιασμός ή βιοκλιματική αρχιτεκτονική νοείται ο σχεδιασμός κτιρίων και χώρων (εσωτερικών και εξωτερικών – υπαίθριων) ο οποίος επιδιώκει την εξασφάλιση συνθηκών θερμικής και οπτικής άνεσης με την όσο τον δυνατόν πιο εκτεταμένη χρήση παθητικών συστημάτων δροσισμού & θέρμανσης.

Για τον σκοπό αυτό αξιοποιούμε την ηλιακή ενέργεια και άλλες ανανεώσιμες πηγές, το τοπικό κλίμα, συνήθως αναφερόμενο ως μικροκλίμα, καθώς και τις ιδιότητες των υλικών δόμησης και αρχιτεκτονικά στοιχεία.

Γιατί επενδύουμε στον Βιοκλιματικό Σχεδιασμό;

 Κάλυψη ενεργειακών αναγκών

Σκοπός του βιοκλιματικού σχεδιασμού είναι η ανέγερση κτιρίων και κατοικιών σχεδιασμένος έτσι ώστε να καλύπτονται πλήρως οι ενεργειακές τους ανάγκες και αφετέρου στο ετήσιο ισοζύγιο να είναι μηδενική η επιβάρυνση του περιβάλλοντος με εκπομπές βλαβερών για το περιβάλλον αερίων. Επίσης, στόχος μας είναι η κατασκευή σπιτιών των οποίων οι ενεργειακές ανάγκες στον τομέα της θέρμανσης και της ψύξης να καλύπτονται πλήρως μέσω συστημάτων εκμετάλλευσης των γεωθερμικών ενεργειακών πόρων, όπου η αναγκαία για τις αντλίες θερμότητας ηλεκτρική ενέργεια να παράγεται μέσω φωτοβολταϊκών στοιχείων. Τέλος, η ανέγερση κατοικιών στο πλαίσιο συνήθους κόστους των κατασκευών, αλλά με σεβασμό στους περιορισμένους πόρους φυσικού περιβάλλοντος.

Στόχοι σχεδιασμού Βιοκλιματικής Κατοικίας

Η εξασφάλιση ηλιασμού το χειμώνα

Η προστασία από τος δυνατούς ανέμους του χειμώνα

Η ελαχιστοποίηση των απωλειών θερμότητας τον χειμώνα

Η προστασία από τον ήλιο του καλοκαιριού

Η εκμετάλλευση των δροσερών ανέμων το καλοκαίρι

Η απομάκρυνση της πλεονάζουσας θερμότητας το καλοκαίρι

Ποια είναι τα βασικά γνωρίσματα μιας Βιοκλιματικής Κατοικίας;

 Εξοικονομεί πολλά χρήματα

Το λειτουργικό κόστος ενός βιοκλιματικού σπιτιού είναι μειωμένο έως και 40% σε σχέση με ένα μη βιοκλιματικά σχεδιασμένο σπίτι.

 Διαθέτει σωστή μόνωση

 Προσφέρει καλή ποιότητα εσωτερικού αέρα

Ελαχιστοποιεί επίσης την εισροή ρυπογόνων ουσιών στον χώρο.

 Προστατεύει το περιβάλλον

Ένα βιοκλιματικό προκατασκευασμένο σπίτι συμβάλει στην προστασία του περιβάλλοντος από τους οικοδομικούς ρύπους.

 Προσφέρει Οπτική Άνεση

Το βιοκλιματικό σπίτι σχεδιάζεται έτσι ώστε να εκμεταλλεύεται το φυσικό φως καθ’ όλη την διάρκεια της ημέρα.

 Προσφέρει Θερμική Άνεση

Είναι ζεστό τον χειμώνα και δροσερό το καλοκαίρι. Ο τρόπος για να επιτευχθεί αυτό είναι να φτιάξουμε μεγάλα παράθυρα και ανοίγματα στο νότο ή την ανατολή καθώς και μικρότερα ανοίγματα στο βορρά και την δύση, ώστε το σπίτι να μην χάνει ενέργεια και να ζεσταίνεται ή να ψύχεται ανάλογα την εποχή χρησιμοποιώντας φυσικές πηγές ενέργειας.

 Αποθηκεύει Θερμότητα

Με την χρήση υλικών με μεγάλη θερμοχωριτική ικανότητα όπως είναι η πέτρα ή το μπετόν, τα οποία με την σωστή μελέτη μπορούν να αποθηκεύουν θερμότητα και να την προσφέρουν όταν παύει η παροχή εξωτερικής θερμότητας, δηλαδή ο ήλιος.

 Προσφέρει καλύτερη ποιότητα ζωής

Αναβαθμίστε την ποιότητα της ζωής σας εξοικονομώντας ενέργεια και χρήματα καθώς προστατεύεται παράλληλα το περιβάλλον.

Ο οικοδομικός τομέας και η ρύπανση του περιβάλλοντος

Παραγωγή CO2 

 

Ο οικοδομικός τομέας συμμετέχει περίπου κατά 50% στην παραγωγή CO2 στην Ελλάδα. Εξαιτίας την καύσης ορυκτών καυσίμων για την ψύξη/θέρμανση των σπιτιών αλλά επιπλέον επειδή για την εξόρυξη, την κατασκευή και την μεταφορά οικοδομικών υλικών καταναλώνονται μεγάλες ποσότητες ενέργειας, άρα ακόμα περισσότερα ορυκτά καύσιμα.

Επιπλέον, ένα κτήριο “ρυπαίνει” όταν αποβάλει στο χώμα, στο νερό ή στον αέρα τοξικές ουσίες. Πολλές από αυτές τις χημικές ουσίες δεν φαίνονται αλλά εισπνέονται μέσω του αέρα. Για παράδειγμα, τα διαλυτικά αποτελούν βασικό συντελεστή της δημιουργίας φωτοχημικού νέφους. Στον αντίποδα αυτών βρίσκονται τα οικοδομικά υλικά, αυτά που είναι κατά βάση φυσικά.

 

Ποια χαρακτηρίζονται ως φυσικά υλικά;

 

Φυσικό υλικό χαρακτηρίζεται κάποιο που δεν χρειάζεται να καταναλώσει μεγάλη ενέργεια για την παραγωγή του και δεν έχει τοξική δράση κατά την διάρκεια της ζωής του, ενώ απορροφώνται και διαλύονται εύκολα μετά το τέλος της χρήσης τους.

 

Ποια θερμομονωτικά υλικά χρησιμοποιούνται σε ένα βιοκλιματικό σπίτι;

 

Για την κατασκευή ενός βιοκλιματικού σπιτιού χρησιμοποιούνται μονωτικά φύλλα Heraklith, τα οποία κατασκευάζονται από φλούδα ξύλου και είναι διαθέσιμα σχεδόν παντού. Πρόκειται για ένα υλικό εύκολο στην χρήση του, αναπνέει και δεν είναι τοξικό, ενώ κοστίζει λιγότερα από την πολυστερίνη που χρησιμοποιείται ευρέως. Στα κουφώματα και στους αρμούς μπορεί να χρησιμοποιηθούν μονώσεις φυτικών ινών όπως γούτα και σιζάλ, τα οποία υπάρχουν στην ελληνική αγορά με τη μορφή φυτικού μαλλιού.